Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
G Referanse, informasjon og tverrfaglige emner
Bruk G*-koder både for akademiske utgivelser og utgivelser for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘G’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra G*. Alle G*-koder kan brukes sammen med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
GL Bibliotek-, informasjons- og museumsvitenskap
GLZ Museumsvitenskap og kulturarvstudier
Her: museumsforskning, kuratorer, kulturforskning og bevaring av kulturarv. Brukes for bøker om bygninger, monumenter og steder som er viktige for bevaring av et samfunns materielle og immaterielle kulturarv. Se også ABC Konservering og restaurering av kunstverk, AGC Utstillingskataloger og kunstsamlinger, NK* Arkeologi og dens underkategorier, RNK Bevaring av miljøet, TNKX Bevaring av bygninger og bygningsmaterialer, NK* Arkeologi og dens underkategorier
1.4

versjonsdetaljer