Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
G Referanse, informasjon og tverrfaglige emner
GL Bibliotek-, informasjons- og museumsvitenskap
GLC Bibliotek-, arkiv- og informasjonshåndtering
GLF IT, Internett og digitale ressurser i bibliotekene
GLH Innkjøp og samlingsutvikling
GLK Bibliografisk- og emneordskontroll
Her: indeksering, katalogisering, klassifisering
GLM Bibliotek-og informasjonstjenester
Her: bibliotek; referansearbeid, offentlige informasjonstjenester
GLP Arkivering, bevaring og digitalisering
GLZ Museumsvitenskap og kulturarvstudier
Her: museumsforskning, kuratorer, kulturforskning og bevaring av kulturarv. Se også ABC Konservering og restaurering av kunstverk, AGC Utstillingskataloger og kunstsamlinger, RNK Bevaring av miljøet, TNKX Bevaring av bygninger og bygningsmaterialer, WTHM Reisehåndbøker: museer, historiske steder, gallerier etc.

versjonsdetaljer