Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
G Referanse, informasjon og tverrfaglige emner
Use all G* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘G’ itself, but select specific categories from section G*. Use all G* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
GL Bibliotek-, informasjons- og museumsvitenskap
GLC Bibliotek-, arkiv- og informasjonshåndtering
GLF IT, Internett og digitale ressurser i bibliotekene
GLH Innkjøp og samlingsutvikling
GLK Bibliografisk- og emneordskontroll
Her: indeksering, katalogisering, klassifisering
GLM Bibliotek-og informasjonstjenester
Her: bibliotek; referansearbeid, offentlige informasjonstjenester
GLP Arkivering, bevaring og digitalisering
GLZ Museumsvitenskap og kulturarvstudier
Her: museumsforskning, kuratorer, kulturforskning og bevaring av kulturarv. Se også ABC Konservering og restaurering av kunstverk, AGC Utstillingskataloger og kunstsamlinger, NK* Arkeologi og dens underkategorier, RNK Bevaring av miljøet, TNKX Bevaring av bygninger og bygningsmaterialer, NK* Arkeologi og dens underkategorier
1.4

versjonsdetaljer