Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
G Referanse, informasjon og tverrfaglige emner
Bruk G*-koder både for akademiske utgivelser og utgivelser for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘G’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra G*. Alle G*-koder kan brukes sammen med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
GB Leksika og oppslagsverk
GBC Oppslagsverk
Bruk GBC etter andre fagkoder som viser verkets område eller omfang. Se også CB* Språk: referanseverk og generelle verk og dens underkategorier, DSR* Litterære oppslagsverk og dens underkategorier
GBCB Biografiske oppslagsverk
Her: Hvem er hvem-bøker. Brukes med andre emnekoder for å angi område for eller verkets omfang. Se også
1.3

versjonsdetaljer