Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
G Referanse, informasjon og tverrfaglige emner 1.4
GB Leksika og oppslagsverk
GBC Oppslagsverk
Bruk GBC etter andre fagkoder som viser verkets område eller omfang. Se også CB* Språk: referanseverk og generelle verk og dens underkategorier, DSR* Litterære oppslagsverk og dens underkategorier
GBCB Biografiske oppslagsverk
Her: Hvem er hvem-bøker. Brukes med andre emnekoder for å angi område for eller verkets omfang
1.3
GBCD Fagordbøker
Brukes for ordbøker som dekker et bestemt emne, f.eks. juridiske ordbøker. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig
1.2 1.4
GBCQ Sitatsamlinger, ordspråk
Her: samlinger av vanlige fraser eller aforismer, nyttige sitater for bestemte formål
1.3
GBCR Bibliografier, kataloger
Se også AVD Diskografier og kjøpeguider
GBCS Serier, tidsskrifter, sammendrag, indekser
Her: institusjonsserier
GBCT Registre
Her: telefonkataloger, firmaregistre
1.4
GBCY Årbøker og almanakker

versjonsdetaljer