Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
G Referanse, informasjon og tverrfaglige emner
Bruk G*-koder både for akademiske utgivelser og utgivelser for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘G’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra G*. Alle G*-koder kan brukes sammen med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
GB Leksika og oppslagsverk
GBC Oppslagsverk
Bruk GBC etter andre fagkoder som viser verkets område eller omfang. Se også CB* Språk: referanseverk og generelle verk og dens underkategorier, DSR* Litterære oppslagsverk og dens underkategorier
GBCB Biografiske oppslagsverk
Her: Hvem er hvem-bøker. Brukes med andre emnekoder for å angi område for eller verkets omfang. Se også
1.3
GBCD Fagordbøker
Brukes for ordbøker og ordlister som dekker et bestemt emne, f.eks. juridiske ordbøker. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig
1.2 1.4
GBCQ Sitatsamlinger, ordspråk
Her: samlinger av vanlige fraser eller aforismer, nyttige sitater for bestemte formål
1.3
GBCR Bibliografier, kataloger
Se også AVD Diskografier og kjøpeguider
GBCS Serier, tidsskrifter, sammendrag, indekser
Her: institusjonsserier
GBCT Registre
Brukes for bøker som gir oversikt over personer eller organisasjoner (vanligvis sortert alfabetisk, tematisk, fonetisk etc.) med detaljer som navn, adresse og telefonnummer
1.4
GBCY Årbøker og almanakker

versjonsdetaljer