Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
F*-koder kan brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der disse aspektene er viktige. Faglitterære koder kan legges til etter F*koder for å angi konkrete, sentrale temaer i skjønnlitteratur
1.1
FX Skjønnlitteratur: narrative emner
Bruk FX*-koder med andre F*-koder som indikerer sjanger eller type, for å indikere det underliggende narrative temaet for et skjønnlitterært verk. FX*-koder bør aldri være første eller eneste emnekode
1.1 1.3
FXB Narrative emner: dannelsesromaner
Her: romaner om overgangen mellom barndom/ungdom og voksenlivet. Coming of age, bildungsroman
1.1
FXD Narrative emner: kjærlighet og parforhold
Brukes for skjønnlitteratur hvor et forhold eller kjærlighet er det sentrale emnet, men hvor det ikke er snakk om sjangeren romantikk
1.3
FXE Narrative emner: miljøspørsmål
Brukes for skjønnlitteratur som tar for seg miljøspørsmål som et sentralt tema
1.2
FXL Narrative emner: død, sorg, tap
Brukes for skjønnlitteratur hvor tap eller sorgerfaringer er et sentralt tema
1.2
FXM Narrative emner: indre liv
Brukes for skjønnlitteratur som legger stor vekt på å skildre karakterenes motiver, følelser og tanker. Bruk FHX for psykologiske thrillere
1.1
FXP Narrative emner: politikk
Brukes for skjønnlitteratur som i stor grad tar for seg politikk eller politiske systemer
1.1
FXR Narrative emner: stedbundet litteratur
Brukes for skjønnlitteratur som foregår på et virkelig sted (ofte, men ikke nødvendigvis landlig eller historisk), hvor settingen gjennomsyrer verket i en sånn grad at det ikke kunne foregått noe annet sted; f.eks den franske tradisjonen med «roman du terroir» Legg til passende kvalifikator for geografi
1.2
FXS Narrative emner: sosiale spørsmål
Brukes for skjønnlitteratur som har et spesifikt sosialt problem som et sentralt tema. Brukes med andre faglitterære koder, f.eks. fra JBF* for å angi hvilke typer sosiale problemer som beskrives
1.1 1.3

versjonsdetaljer