Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
F*-koder kan brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der disse aspektene er viktige. Faglitterære koder kan legges til etter F*koder for å angi konkrete, sentrale temaer i skjønnlitteratur
1.4
FX Skjønnlitteratur: narrative emner
Bruk FX*-koder med andre F*-koder som indikerer sjanger eller type, for å indikere det underliggende narrative temaet for et skjønnlitterært verk. FX*-koder bør aldri være første eller eneste emnekode
1.1 1.4
FXB Narrative emner: dannelsesromaner
Her: romaner om overgangen mellom barndom/ungdom og voksenlivet. Coming of age, bildungsroman
1.1
FXD Narrative emner: kjærlighet og parforhold
Brukes for skjønnlitteratur hvor et forhold eller kjærlighet er det sentrale emnet, men hvor det ikke er snakk om sjangeren romantikk
1.3 1.4
FXE Narrative emner: miljøspørsmål
Brukes for skjønnlitteratur som tar for seg miljøspørsmål som et sentralt tema
1.2
FXL Narrative emner: død, sorg, tap
Brukes for skjønnlitteratur hvor tap eller sorgerfaringer er et sentralt tema
1.2
FXM Narrative emner: indre liv
Brukes for skjønnlitteratur som legger stor vekt på å skildre karakterenes motiver, følelser og tanker. Bruk FHX for psykologiske thrillere
1.1
FXN Narrative theme: Identity / belonging
Use for: fiction where the identity, the sense of, or search for, identity (of whatever kind, social, cultural, religious, gender, etc) of the main character(s) is the main, or one of the main themes of the story. Use with: other subject codes and INTEREST 5* Qualifiers as appropriate
1.4
FXP Narrative emner: politikk
Brukes for skjønnlitteratur som i stor grad tar for seg politikk eller politiske systemer
1.1
FXQ Narrative theme: displacement, exile, migration
Use for: fiction that has major themes relating to diasporas, dispersion, asylum, deracination, forced relocation, cultural transitions, forced journeys, etc
1.4
FXR Narrative emner: stedbundet litteratur
Brukes for skjønnlitteratur som foregår på et virkelig sted (ofte, men ikke nødvendigvis landlig eller historisk), hvor settingen gjennomsyrer verket i en sånn grad at det ikke kunne foregått noe annet sted; f.eks den franske tradisjonen med «roman du terroir» Legg til passende kvalifikator for geografi
1.2
FXS Narrative emner: sosiale spørsmål
Brukes for skjønnlitteratur som har et spesifikt sosialt problem som et sentralt tema. Brukes med andre faglitterære koder, f.eks. fra JBF* for å angi hvilke typer sosiale problemer som beskrives
1.1 1.3

versjonsdetaljer