Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
F*-koder kan brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der disse aspektene er viktige. Faglitterære koder kan legges til etter F*koder for å angi konkrete, sentrale temaer i skjønnlitteratur
1.4
FR Romantikk
FRX Erotisk romantikk
Brukes for romantisk skjønnlitteratur med erotisk innhold, men som først og fremst er romantikk og som skildrer romantiske forhold. Skal IKKE brukes sammen med FP. Brukes sammen med kvalifikator 5X der det er hensiktsmessig. Se også FP Erotikk
1.3

versjonsdetaljer