Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
F*-koder kan brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der disse aspektene er viktige. Faglitterære koder kan legges til etter F*koder for å angi konkrete, sentrale temaer i skjønnlitteratur
1.1
FR Romantikk
FRT Romantikk: fantasy og paranormal
Her: romantikk med vampyrer, varulver. Brukes for romantisk skjønnlitteratur som blander inn elementer fra fantsysjangeren eller som handler om mytiske vesener eller overnaturlige elementer, men som først og fremst kategoriseres som romantikk. Brukes med FM*-koder der det er hensiktsmessig
1.3

versjonsdetaljer