Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
F*-koder kan brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der disse aspektene er viktige. Faglitterære koder kan legges til etter F*koder for å angi konkrete, sentrale temaer i skjønnlitteratur
1.4
FR Romantikk
FRP Romantikk: uniform
Her: militære, brannkonstabler, politi, piloter, kabinpersonale etc. Brukes for romantikk hvor en eller flere av hovedpersonene har en jobb hvor man har uniform som arbeidsantrekk
1.3

versjonsdetaljer