Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
F*-koder kan brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der disse aspektene er viktige. Faglitterære koder kan legges til etter F*koder for å angi konkrete, sentrale temaer i skjønnlitteratur
1.1
FR Romantikk
FRF Romantikk: sedelig
Her: koselige romantiske fortellinger. Brukes for romantikk som ikke inneholder skildringer av fysisk intimitet. Brukes med FW for å angi om utgivelsen er av religiøs karakter, og med 5P* kvalifikator(er) der det er hensiktsmessig
1.3

versjonsdetaljer