Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
F*-koder kan brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der disse aspektene er viktige. Faglitterære koder kan legges til etter F*koder for å angi konkrete, sentrale temaer i skjønnlitteratur
1.1
FQ Skjønnlitteratur som skildrer en moderne livsstil
Her: «chick lit», «lad lit», romantiske komedier, «feel good». Brukes for skjønnlitteratur som foregår i nåtiden eller samtiden, og som handler om hverdagslige temaer eller livsstiler
1.1 1.3

versjonsdetaljer