Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
F*-koder kan brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der disse aspektene er viktige. Faglitterære koder kan legges til etter F*koder for å angi konkrete, sentrale temaer i skjønnlitteratur
1.4
FP Erotikk
Brukes for erotisk skjønnlitteratur med eksplisitte skildringer av forhold av seksuell karakater, og hvor hovedpersonene ikke nødvendigvis har et romantisk forhold. Skal IKKE brukes med FRX. Brukes sammen med kvalifikator 5X der det er hensiktsmessig. Se også FRX Erotisk romantikk
1.3

versjonsdetaljer