Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
F*-koder kan brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der disse aspektene er viktige. Faglitterære koder kan legges til etter F*koder for å angi konkrete, sentrale temaer i skjønnlitteratur
1.1
FN Myter og eventyr
Her: myter og legender, folkeeventyr, eller fabler som har en fortellende form. Brukes for moderne gjenfortellinger i romanform eller samlinger av denne typen tradisjonelle fortellinger, først og fremst ment for voksne. Se også DBS* Sagaer og epos og dens underkategorier, QRS* Oldtidens religioner og mytologier og dens underkategorier, JBGB Folklore, myter og legender, YFJ Skjønnlitteratur for barn og ungdom: tradisjonelle historier
1.3

versjonsdetaljer