Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
F*-koder kan brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der disse aspektene er viktige. Faglitterære koder kan legges til etter F*koder for å angi konkrete, sentrale temaer i skjønnlitteratur
1.4
FM Fantasy
FMR Romantisk fantasy
Brukes for fantasy som også har mange av sjangertrekkene fra romantikksjangeren, men som likevel først og fremst gjenkjennes som fantasy. Se også FRV Romantikk: dyster stemning, FRT Romantikk: fantasy og paranormal
1.3

versjonsdetaljer