Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
F*-koder kan brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der disse aspektene er viktige. Faglitterære koder kan legges til etter F*koder for å angi konkrete, sentrale temaer i skjønnlitteratur
1.1
FM Fantasy
FMB Episk / heroisk fantasy
Her: høyfantasy (high fantasy)
1.3
FMH Historisk fantasy
FMK Humoristisk fantasy
FMM Magisk realisme 1.1
FMR Romantisk fantasy
Brukes for fantasy som også har mange av sjangertrekkene fra romantikksjangeren, men som likevel først og fremst gjenkjennes som fantasy. Se også FRV Romantikk: dyster stemning, FRT Romantikk: fantasy og paranormal
1.3
FMT Dark fantasy
Brukes for mørk fantasy, dvs. fantasy med mørkere og skremmende temaer. Inkluderer ofte elementer fra grøssere eller har en dyster og truende atmosfære, eller man får en følelse av frykt
1.3
FMW Moderne fantasy
Brukes for fantasy som foregår i nåtiden eller samtiden
1.3
FMX Urban fantasy
Her: fantasy som foregår i en virkelig verden

versjonsdetaljer