Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
F*-koder kan brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der disse aspektene er viktige. Faglitterære koder kan legges til etter F*koder for å angi konkrete, sentrale temaer i skjønnlitteratur
1.1
FL Science fiction
FLP Science fiction: nær fremtid 1.3
FLPB Science fiction: cyberpunk / biopunk
Brukes for sicence fiction som handler om marginaliserte personer som lever i et høyteknologisk, avansert samfunn, eller som fokuserer på konsekvensene av bioteknologi eller genteknologi
1.3

versjonsdetaljer