Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
BRUK IKKE ‘F’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra F*. F*-koder kan brukes sammen med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for sted og tidsperiode der disse aspektene er særskilt relevante og viktige. NB! F*-koder kan brukes med passende emnekoder utenfor F* for å angi viktige temaer i fortellingene, men for all voksenlitteratur må hovedkategorien være en F*-kode. FX*-koder kan brukes for å angi et viktig, underliggende tema. Brukes også med kvalifikatorer fra 5H*, 5J*, 5L* eller 5P* der disse representerer et viktig emne eller del av narrativet. FY*-koder kan brukes til å angi spesielle egenskaper ved en skjønnlitterær utgivelse
1.4
FL Science fiction
FLC Klassisk science fiction
Her: science fiction som er ansett som eller presenteres som ‘klassisk’, og som vanligvis er utgitt for flere tiår siden
1.4
FLG Science fiction: tidsreiser
FLM Science fiction: steampunk
Her: dieselpunk, retrofutirisme. Brukes for science fiction som er basert på en alternativ verden hvor dampmaskiner og annen teknikk fra 1800-tallet har blitt den dominerende teknologien
1.3
FLP Science fiction: nær fremtid 1.3
FLQ Science fiction: apokalyptisk og postapokalyptisk 1.1
FLR Science fiction: militæret
Brukes for science fiction der handlingen er lagt til militæret eller der organisert bruk av våpen er sentralt i handlingen. Se også FLS Science fiction: romopera
1.1
FLS Science fiction: romopera
Brukes for science fiction der handlingen er lagt til rommet, vanligvis med avanserte kulturer og teknologi
FLU Science fiction: aliens / UFO-er
Brukes for science fiction der handlingen er lagt til rommet, vanligvis med avanserte kulturer og teknologi
1.1 1.3
FLW Science fiction: utforsking av verdensrommet
Her: kolonisering av verdensrommet
1.3

versjonsdetaljer