Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
F*-koder kan brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der disse aspektene er viktige. Faglitterære koder kan legges til etter F*koder for å angi konkrete, sentrale temaer i skjønnlitteratur
1.1
FL Science fiction
FLC Klassisk science fiction
Her: science fiction som er ansett som «klassisk», og som vanligvis er utgitt for minst 50 år siden
1.3
FLG Science fiction: tidsreiser
FLM Science fiction: steampunk
Her: dieselpunk, retrofutirisme. Brukes for science fiction som er basert på en alternativ verden hvor dampmaskiner og annen teknikk fra 1800-tallet har blitt den dominerende teknologien
1.3
FLP Science fiction: nær fremtid 1.3
FLQ Science fiction: apokalyptisk og postapokalyptisk 1.1
FLR Science fiction: militæret
Brukes for science fiction der handlingen er lagt til militæret eller der organisert bruk av våpen er sentralt i handlingen. Se også FLS Science fiction: romopera
1.1
FLS Science fiction: romopera
Brukes for science fiction der handlingen er lagt til rommet, vanligvis med avanserte kulturer og teknologi
FLU Science fiction: aliens / UFO-er
Brukes for science fiction der handlingen er lagt til rommet, vanligvis med avanserte kulturer og teknologi
1.1 1.3
FLW Science fiction: utforsking av verdensrommet
Her: kolonisering av verdensrommet
1.3

versjonsdetaljer