Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
F*-koder kan brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der disse aspektene er viktige. Faglitterære koder kan legges til etter F*koder for å angi konkrete, sentrale temaer i skjønnlitteratur
1.4
FJ Spennende og eventyrlige fortellinger
Brukes for spennende skjønnlitteratur som ikke er krim. Se også FH Thriller
1.4
FJM Krigsfortellinger
Her: spennende og eventyrlig skjønnlitteratur om krig, kamper og militæret
1.4
FJMC Krigsfortellinger: napoleonskrigen
FJMF Krigsfortellinger: første verdenskrig
FJMS Krigsfortellinger: andre verdenskrig
FJMV Krigsfortellinger: Vietnamkrigen

versjonsdetaljer