Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
F*-koder kan brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der disse aspektene er viktige. Faglitterære koder kan legges til etter F*koder for å angi konkrete, sentrale temaer i skjønnlitteratur
1.1
FJ Spennende og eventyrlige fortellinger
Brukes for spennende skjønnlitteratur som ikke er krim
FJM Krigsfortellinger
Her: spennende og eventyrlig skjønnlitteratur om krig, kamper og militæret
1.3
FJMC Krigsfortellinger: napoleonskrigen
FJMF Krigsfortellinger: første verdenskrig
FJMS Krigsfortellinger: andre verdenskrig
FJMV Krigsfortellinger: Vietnamkrigen

versjonsdetaljer