Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
F*-koder kan brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der disse aspektene er viktige. Faglitterære koder kan legges til etter F*koder for å angi konkrete, sentrale temaer i skjønnlitteratur
1.4
FJ Spennende og eventyrlige fortellinger
Brukes for spennende skjønnlitteratur som ikke er krim. Se også FH Thriller
1.4
FJH Historiske spennende og eventyrlige fortellinger
Brukes for spennende skjønnlitteratur som ikke er krim der handlingen er lagt til eldre tider. Foretrekk FJM*-kode der dette er aktuelt. Bruk kvalifikatorer for geografi og/eller tidsperiode for å indikere hvor og/eller når handlingen foregår
FJM Krigsfortellinger
Her: spennende og eventyrlig skjønnlitteratur om krig, kamper og militæret
1.4
FJN Sjøfortellinger
Her: spennende og eventyrlig skjønnlitteratur om livet på havet / sjølivet
1.3 1.4
FJW Western

versjonsdetaljer