Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
BRUK IKKE ‘F’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra F*. F*-koder kan brukes sammen med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for sted og tidsperiode der disse aspektene er særskilt relevante og viktige. NB! F*-koder kan brukes med passende emnekoder utenfor F* for å angi viktige temaer i fortellingene, men for all voksenlitteratur må hovedkategorien være en F*-kode. FX*-koder kan brukes for å angi et viktig, underliggende tema. Brukes også med kvalifikatorer fra 5H*, 5J*, 5L* eller 5P* der disse representerer et viktig emne eller del av narrativet. FY*-koder kan brukes til å angi spesielle egenskaper ved en skjønnlitterær utgivelse
1.4
FF Krim og mysterier
FFC Klassisk krim
Her: krim som er ansett som eller presenteres som ‘klassisk’ og som vanligvis, men ikke nødvendigvis er utgitt for flere tiår siden
1.4
FFD Krim: privatdetektiver
Use for: stories where the main investigator is not an official police or judicial investigator
1.3
FFH Historisk krim
Brukes for moderne krim hvor handlingen er lagt til tidligere tider, for eksempel i viktoriatiden, middelalderen, romertiden. Bruk kvalifikatorer for sted og/eller tidsperiode for å indikere hvor og/eller når handlingen foregår
1.3
FFJ Krim: kosekrim
Brukes for krim og mysterier der handlingen er lagt til bygdesamfunn eller tradisjonelle samfunn med lite vold, og som oftest med amatørdetektiver
FFK Humoristisk krim
FFL Krim: hardkokt krim
FFP Krim: politi
Her: politietterforskning, rettsmedisinsk etterforskning
1.3
FFS Krim med kvinnelige hovedpersoner

versjonsdetaljer