Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
F*-koder kan brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der disse aspektene er viktige. Faglitterære koder kan legges til etter F*koder for å angi konkrete, sentrale temaer i skjønnlitteratur
1.1
FF Krim og mysterier
FFC Klassisk krim
Her: krim som er ansett som «klassisk» og som vanligvis er utgitt for minst 50 år siden
1.3
FFD Krim: privatdetektiver
Use for: stories where the main investigator is not an official police or judicial investigator
1.3
FFH Historisk krim
Brukes for moderne krim hvor handlingen er lagt til tidligere tider, for eksempel i viktoriatiden, middelalderen, romertiden. Bruk kvalifikatorer for geografi og/eller tidsperiode for å indikere hvor og/eller når handlingen foregår
1.3
FFJ Krim: kosekrim
Brukes for krim og mysterier der handlingen er lagt til bygdesamfunn eller tradisjonelle samfunn med lite vold, og som oftest med amatørdetektiver
FFK Humoristisk krim
FFL Krim: hardkokt krim
FFP Krim: politi
Her: politietterforskning, rettsmedisinsk etterforskning
1.3
FFS Krim med kvinnelige hovedpersoner

versjonsdetaljer