Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
F*-koder kan brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der disse aspektene er viktige. Faglitterære koder kan legges til etter F*koder for å angi konkrete, sentrale temaer i skjønnlitteratur
1.1
FD Spekulativ skjønnlitteratur
FDB Dystopier og utopier
Brukes for skjønnlitteratur der handlingen foregår i et ideelt, dysfunksjonelt eller degradert samfunn. Brukes sammen med FL*- eller andre F*-koder der det er hensiktsmessig
1.1
FDK Kontrafaktisk litteratur
Brukes for skjønnlitteratur som ikke er fantasy eller science fiction, og som foregår i en tenkt verden som kunne ha eksistert dersom viktige historiske hendelser hadde fått et annet utfall. F.eks utfallet av 2. verdenskrig

versjonsdetaljer