Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
F*-koder kan brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der disse aspektene er viktige. Faglitterære koder kan legges til etter F*koder for å angi konkrete, sentrale temaer i skjønnlitteratur
1.4
FC Biografisk skjønnlitteratur
Brukes for høyt fiksjonaliserte beretninger om livene til virkelige mennesker (inkludert fiksjonaliserte selvbiografier). Kan brukes med FV der det er aktuelt. Se også DN* Biografier og sanne fortellinger og dens underkategorier
1.1 1.4

versjonsdetaljer