Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
F*-koder kan brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der disse aspektene er viktige. Faglitterære koder kan legges til etter F*koder for å angi konkrete, sentrale temaer i skjønnlitteratur
1.4
FB Skjønnlitteratur
Bruk FB bare på skjønnlitteratur der sjanger og tid er ukjent. Foretrekk FBA eller FBC der det er mulig. FB-koder kan brukes sammen med andre F*koder for å angi tema, sjanger eller aspekter der det er aktuelt
1.4
FBA Moderne litteratur
Her: skjønnlitteratur som ikke hører til en spesiell sjanger. Vanligvis utgitt innenfor de siste 50 årene
1.4
FBC Klassisk litteratur
Her: skjønnlitteratur som ikke hører til en spesiell sjanger, og som vanligvis er utgitt for minst 50 år siden, eller som er ansett som «klassisk». Foretrekk kodene for klassisk litteratur innenfor de ulike sjangrene der de er tilgjengelig. Se også DBS* Sagaer og epos og dens underkategorier, FFC Klassisk krim, FLC Klassisk science fiction
1.4

versjonsdetaljer