Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte temaer
F*-koder kan brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der disse aspektene er viktige. Faglitterære koder kan legges til etter F*koder for å angi konkrete, sentrale temaer i skjønnlitteratur
1.4
FB Skjønnlitteratur
Bruk FB bare på skjønnlitteratur der sjanger og tid er ukjent. Foretrekk FBA eller FBC der det er mulig. FB-koder kan brukes sammen med andre F*koder for å angi tema, sjanger eller aspekter der det er aktuelt
1.4
FC Biografisk skjønnlitteratur
Brukes for høyt fiksjonaliserte beretninger om livene til virkelige mennesker (inkludert fiksjonaliserte selvbiografier). Kan brukes med FV der det er aktuelt. Se også DN* Biografier og sanne fortellinger og dens underkategorier
1.1 1.4
FD Spekulativ skjønnlitteratur
FF Krim og mysterier
FG Skjønnlitteratur med sportslig innhold
S*koder kan legges til etter FG for å indikere den spesifikke idretten som er omtalt
1.1
FH Thriller
FJ Spennende og eventyrlige fortellinger
Brukes for spennende skjønnlitteratur som ikke er krim
1.4
FK Grøssere
FL Science fiction
FM Fantasy
FN Myter og eventyr
Her: myter og legender, folkeeventyr, eller fabler som har en fortellende form. Brukes for moderne gjenfortellinger i romanform eller samlinger av denne typen tradisjonelle fortellinger, først og fremst ment for voksne. Se også DBS* Sagaer og epos og dens underkategorier, QRS* Oldtidens religioner og mytologier og dens underkategorier, JBGB Folklore, myter og legender, YFJ Skjønnlitteratur for barn og ungdom: tradisjonelle historier
1.4
FP Erotikk
Brukes for erotisk skjønnlitteratur med eksplisitte skildringer av forhold av seksuell karakater, og hvor hovedpersonene ikke nødvendigvis har et romantisk forhold. Skal IKKE brukes med FRX. Brukes sammen med kvalifikator 5X der det er hensiktsmessig. Se også FRX Erotisk romantikk
1.3
FQ Skjønnlitteratur som skildrer en moderne livsstil
Her: «chick lit», «lad lit», romantiske komedier, «feel good». Brukes for skjønnlitteratur som foregår i nåtiden eller samtiden, og som handler om hverdagslige temaer eller livsstiler
1.1 1.4
FR Romantikk
FS Familieromaner
Brukes for romaner som skildrer familiens hverdagsliv. Se også FT Slektsromaner
1.1 1.4
FT Slektsromaner
Brukes for romaner som skildrer en families/familiers skjebne ofte gjennom generasjoner; brukes ikke for norrønne sagaer. Her: familier og slekter. Se også FS Familieromaner
1.4
FU Humoristisk skjønnlitteratur
Brukes for skjønnlitteratur hvor humor er det primære målet. Foretrekk sjangerspesifikke humor-koder der det finnes. Kan brukes sammen med andre F*-koder der det er hensiktsmessig
FV Historiske romaner
Brukes for skjønnlitteratur der handlingen er lagt til fortiden (vanligvis før forfatterens levetid). Tidsperioden er en viktig del av historien og den skildrer tidsånden når det gjelder skikker og sosiale forhold. Brukes sammen med andre F*-koder der det er hensiktmessig. Brukes med kvalifikatorer for geografi og/eller tidsperiode brukes for å indikere hvor og/eller når handlingen foregår, der det er hensiktsmessig. Foretrekk sjangerspesifikke koder for historisk skjønnlitteratur der de fins. Se også FFH Historisk krim, FJH Historiske spennende og eventyrlige fortellinger, FMH Historisk fantasy, FRH Historisk romantikk
1.3
FW Religiøs skjønnlitteratur
Brukes for skjønnlitteratur som fremmer et religiøst, åndelig eller visjonært budskap. Brukes sammen med relevante 5PG* kode der det er hensiktsmessig, eller der det ikke er tilgjengelig, en QR*- eller VX*-kode. Brukes med andre F*-koder
1.3
FX Skjønnlitteratur: narrative emner
Bruk FX*-koder med andre F*-koder som indikerer sjanger eller type, for å indikere det underliggende narrative temaet for et skjønnlitterært verk. FX*-koder bør aldri være første eller eneste emnekode
1.1 1.4
FY Skjønnlitteratur: spesielle utgivelser
Bruk FY*-koder med andre F*- koder som indikerer sjanger eller type. FY*-koder bør aldri være første eller eneste emnekode
1.4
FZ Skjønnlitteratur: guider, ledsagende bøker
Brukes for bøker som er utgitt som ledsagende bøker til populære serier eller enkelttitler, f.eks. et atlas over en mytisk verden, en oversikt over karakterer, en guide til serien etc. Se også DSR Litterære oppslagsverk, XR* Tegneserieromaner og tegneserier: guider og anmeldelser og dens underkategorier
1.4

versjonsdetaljer