Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
D Biografier, litteratur og litteraturstudier
Bruk D*-koder både for akademiske utgivelser og bøker for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘D’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra D*. Ved bruk av D*-koder, tildel andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for stil, språk eller tidsperiode
1.4
DS Litteraturhistorie og litteraturkritikk
Ved bruk av DS*-koder, tildel kvalifikator(er) for språk for å angi språket litteraturen skrives på og for sted for å angi hvor den litterære tradisjonen er plassert geografisk, der den nasjonale eller regionale konteksten er viktig. F.eks. bøker om litteratur på engelsk i Australia eller litteratur på spansk i Mexico. SKAL IKKE BRUKES på de konkrete verkene fra denne tradisjonen (f.eks. en roman), eller for å angi hvor den ble utgitt. Bruk kvalifikator(er) for tidsperiode for utgivelser om spesielle litteraturhistoriske perioder
1.4
DSA Litteraturteori
DSB Litteraturvitenskap
DSC Litteraturvitenskap: lyrikk og lyrikere
Brukes for literaturkritiske bøker om lyrikk eller lyrikere, og også for generelle verk om enkelte dikt eller lyrikk, inkludert det å sette pris på lyrikk
1.4
DSG Litteraturvitenskap: skuespill og dramatikere
DSK Litteraturvitenskap: skjønnlitteratur og forfattere
DSM Sammenlignende litteraturvitenskap 1.2
DSR Litterære oppslagsverk
DSY Barne- og ungdomslitteratur

versjonsdetaljer