Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
D Biografier, litteratur og litteraturstudier
Bruk D*-koder både for akademiske utgivelser og bøker for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘D’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra D*. Ved bruk av D*-koder, tildel andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for stil, språk eller tidsperiode
1.4
DN Biografier og sanne fortellinger
Merk: ved bruk av DN*-koder, tildel også en spesifikk emnekode der det er mulig, f.eks. SFH «Golf» med DNBS. Se også FC Biografisk skjønnlitteratur
1.4
DNX Historier fra virkeligheten
Bruk DNX*-koder for populære fortellinger om faktiske hendelser som er skrevet i en fortellende eller journalistisk form
1.4
DNXR Historier fra virkeligheten: mishandling, overgrep og urettferdighet
Brukes for fysiske eller emosjonelle prøvelser som skyldes mishandling, justismord, ofre for kriminalitet etc. Her: selvbiografiske bøker som handler om hovedpersonens kamp og seier over personlige traumer og mishandling. Foretrekk DNXC for objektivt syn på eller kriminelles syn på kriminelle handlinger. Se også DNXC Historier fra virkeligheten: forbrytelser, DNXP Historier fra virkeligheten: heltemot, utholdenhet og overlevelse
1.2 1.3

versjonsdetaljer