Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
D Biografier, litteratur og litteraturstudier
DN Biografier og sanne fortellinger
Merk: ved bruk av DN*-koder, tildel også en spesifikk emnekode der det er mulig, f.eks SFH «Golf» med DNBS. Se også FC Biografisk skjønnlitteratur
DNP Reportasjer og samlinger av journalistiske tekster
Her: artikkelsamlinger. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig, f.eks. en kode om økonomi fra K* eller en kode fra skjønnlitteratur F* for reportasjer eller samlinger av journalistiske tekster om disse emnene, brukes alene for generelle verk. Se også WTL* Reiseskildringer og dens underkategorier, AJF Fotojournalistikk
1.3

versjonsdetaljer