Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
D Biografier, litteratur og litteraturstudier
DN Biografier og sanne fortellinger
Merk: ved bruk av DN*-koder, tildel også en spesifikk emnekode der det er mulig, f.eks SFH «Golf» med DNBS. Se også FC Biografisk skjønnlitteratur
DND Dagbøker, brev og notater
Brukes på samlinger av dagboknotater, brev og andre notater, der verket ikke er skrevet som en selvbiografi. Brukes med en selvbiografikode fra DNB*-seksjonen ovenfor, for å indikere område der det er mulig

versjonsdetaljer