Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
D Biografier, litteratur og litteraturstudier
Use all D* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘D’ itself, but select specific categories from section D*. Use all D* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular STYLE 6*, PLACE 1*, LANGUAGE 2* or TIME PERIOD 3* Qualifiers
1.4
DN Biografier og sanne fortellinger
Merk: ved bruk av DN*-koder, tildel også en spesifikk emnekode der det er mulig, f.eks SFH «Golf» med DNBS. Se også FC Biografisk skjønnlitteratur
1.4
DNB Biografier
DNC Memoarer
Memoarer er vanligvis mindre strukturert og mindre omfattende enn selvbiografier, og er ofte om en del av et liv (f.eks barndommen, en politikers tid som politiker) snarere enn hele ens liv. Brukes med en selvbiografikode fra DNB*-seksjonen ovenfor, for å indikere området der det er mulig
DND Dagbøker, brev og notater
Brukes på samlinger av dagboknotater, brev og andre notater, der verket ikke er skrevet som en selvbiografi. Brukes med en selvbiografikode fra DNB*-seksjonen ovenfor, for å indikere område der det er mulig
1.4
DNG Biografier om dyr
Brukes for biografier om spesifikke dyr, som for eksempel dyr som opptrer, veddeløpshester, redningshunder etc.
1.3
DNL Litterære essay
Brukes for essay eller kåseri om litterære emner; klassifiser essay om et emne, for eksempel filosofi, økonomi, med en kode fra faget
1.3
DNP Reportasjer og samlinger av journalistiske tekster
Her: artikkelsamlinger. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig, f.eks. en kode om økonomi fra K* eller en kode fra skjønnlitteratur F* for reportasjer eller samlinger av journalistiske tekster om disse emnene, brukes alene for generelle verk. Se også WTL* Reiseskildringer og dens underkategorier, AJF Fotojournalistikk
1.4
DNS Taler
Brukes for samlinger av transkriberte taler. Brukes sammen med en annen kode som indikerer emne der det er mulig. Se også QRVH Seremonier
DNT Antologier
Brukes for alle antologier unntatt poesiantologier. Brukes sammen med en annen kode som indikerer emne eller litterær form der det er mulig. Se også DCQ Lyrikkantologier (flere forfattere)
DNX Historier fra virkeligheten
Bruk DNX*-koder for populære fortellinger om faktiske hendelser som er skrevet i romanform
1.4

versjonsdetaljer