Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
D Biografier, litteratur og litteraturstudier
Bruk D*-koder både for akademiske utgivelser og bøker for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘D’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra D*. Ved bruk av D*-koder, tildel andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for stil, språk eller tidsperiode
1.4
DN Biografier og sanne fortellinger
Merk: ved bruk av DN*-koder, tildel også en spesifikk emnekode der det er mulig, f.eks. SFH «Golf» med DNBS. Se også FC Biografisk skjønnlitteratur
1.4
DNB Biografier
DNC Memoarer
Memoarer er vanligvis mindre strukturert og mindre omfattende enn selvbiografier, og er ofte om en del av et liv (f.eks. barndommen, en politikers tid som politiker) snarere enn hele ens liv. Brukes med en selvbiografikode fra DNB*-seksjonen ovenfor, for å indikere området der det er mulig
DND Dagbøker, brevsamlinger
Brukes for bøker som inneholder samlinger av dagboknotater eller brev, inkludert korrespondanse mellom flere personer, der verket ikke er skrevet som en selvbiografi eller som memoarer. Brukes med en selvbiografikode fra DNB*-seksjonen ovenfor, for å indikere område der det er mulig
1.4
DNG Biografier om dyr
Brukes for biografier om spesifikke dyr, som for eksempel dyr som opptrer, veddeløpshester, redningshunder etc.
1.3
DNL Litterære essay
Brukes for essay eller kåseri om litterære emner; klassifiser essay om et emne, for eksempel filosofi, økonomi, med en kode fra faget
1.3
DNP Reportasjer eller journalistiske tekster
Her: intervjuer, samling av spalter. Brukes for bøker hvor tekstene enten har vært publisert tidligere i et nyhetsmedium eller publisert som et originalverk. Brukes med andre emnekoder for å angi spesifikke emner der det er hensiktsmessig, f.eks. JP*-koder for politikk eller KC*-koder for økonomi; brukes alene for generelle verk. Se også WTL* Reiseskildringer og dens underkategorier, AJF Fotojournalistikk og dokumentarfotografi
1.4
DNS Taler
Brukes for samlinger av transkriberte taler. Brukes sammen med en annen kode som indikerer emne der det er mulig. Se også QRVH Prekener
DNT Antologier
Brukes for alle antologier unntatt poesiantologier. Brukes sammen med en annen kode som indikerer emne eller litterær form der det er mulig. Se også DCQ Lyrikkantologier (flere forfattere)
DNX Historier fra virkeligheten
Bruk DNX*-koder for populære fortellinger om faktiske hendelser som er skrevet i en fortellende eller journalistisk form
1.4

versjonsdetaljer