Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
D Biografier, litteratur og litteraturstudier
DD Skuespill
Ved bruk av DD*-koder, tildel også stilkvalifikator der det er hensiktsmessig. Se også ATFD Filmmanus, ATJD TV: manus og forestillinger, ATLD Radio: hørespill, manus og forestillinger
DDA Klassiske skuespill skrevet før 20. århundre
DDC Moderne skuespill (skrevet fra 1900 og fremover)
DDL Komedier
Her: farser
1.2 1.3
DDT Tragedier
Class here: tragedies, revenge tragedy
1.2 1.3

versjonsdetaljer