Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
D Biografier, litteratur og litteraturstudier
DB Gamle, klassiske og middelaldertekster
Brukes for tekster som ikke er sagaer eller epos, og som er på et gammelt eller klassiskt språk, helst med andre D*-koder som indikerer litterær form
1.1
DBS Sagaer og epos
Brukes for antikken og middelalderens sagaer og epos, enten på originalspråket eller i moderne oversettelse. Tildel kvalifikator for geografi der det er aktuelt. Bruk FN for moderne gjenfortellinger i form av en roman. Se også FT Slektsromaner, FN Myter og eventyr
1.1
DBSG Antikkens greske og romerske legender
Brukes for de klassiske legendene på originalspråket, annoterte versjoner eller moderne oversettelser. Se også QRSG Oldtidens greske religion og mytologi, QRSL Romersk religion og mytologi
1.1 1.3
DBSN Islandske og norrøne sagaer
Brukes for islandske og norrøne sagaer på originalspråket, annoterte versjoner eller moderne oversettelser. Se også QRSW Norrøn religion og mytologi
1.1 1.3

versjonsdetaljer