Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
C Språk og lingvistikk
Bruk C*-koder både for akademiske utgivelser og bøker for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘C’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra C*. Ved bruk av C*-koder, tildel andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for språk, sted og pedagogisk formål
1.4
CJ Språkundervisning og språkopplæring
Bruk CJ*koder for undervisningsmateriell for fremmedspråklige voksne. Tildel også kvalifikator for språk og pedagogisk formål der det er hensiktsmessig. Se også YPC* Læremidler: språk, litteratur, lese- og skriveopplæring og dens underkategorier, 4LE* Engelsk språkopplæring: eksamener og sertifikater og dens underkategorier, 4LZ* For spesifikk språkopplæring untatt engelsk språk og dens underkategorier
1.4
CJB Språkundervisning og språkopplæring: undervisnings- og kursmateriell
CJBT Språkopplæring: selvstudium
Brukes for materiale ment for selvstudium innen språkopplæring. Brukes med kvalifikator(er) for språk og pedagogisk formål der det er hensiktsmessig, f.eks. 4L. Se også WTK Parlører
1.3

versjonsdetaljer