Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
C Språk og lingvistikk 1.4
CF Lingvistikk
Ved bruk av CF*-koder, tildel også kvalifikator(er) for språk der det er hensiktsmessig. CF*-koder skal kun brukes på akademiske bøker
1.4
CFL Paleografi (skrifthistorie)
Her: læren om gamle skriftarter og hvordan de kan forstås
1.2
CFLA Skriftsystem, alfabet

versjonsdetaljer