Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
C Språk og lingvistikk 1.4
CF Lingvistikk
Ved bruk av CF*-koder, tildel også kvalifikator(er) for språk der det er hensiktsmessig. CF*-koder skal kun brukes på akademiske bøker
1.4
CFA Språkfilosofi
Se også GTD Semiotikk / semiologi
CFB Sosiolingvistikk
CFC Lese- og skriveferdigheter
Se også JNF Undervisningsmetodikk og retningslinjer for utdanning, VSL Lese- og skriveopplæring for voksne: guider og håndbøker
CFD Psykolingvistikk og kognitiv lingvistikk
Her: neurolingvistikk
1.4
CFF Historisk og sammenlignende lingvistikk
Her: etymologi, studier av språkfamilier. Se også CBX Språk: historie og generelle verk
CFG Semantikk, diskursanalyse, stilistikk
Her: pragmatikk, leksikologi, retorikk, muntlig kommunikasjon
CFH Fonetikk, fonologi
CFK Grammatikk, syntaks og morfologi
CFL Paleografi (skrifthistorie)
Her: læren om gamle skriftarter og hvordan de kan forstås
1.2
CFM Leksikografi
CFP Oversettelse og tolkning
Her: hermeneutikk
CFX Data- og korpuslingvistikk 1.3
CFZ Tegnspråk, blindeskrift og annen språklig kommunikasjon

versjonsdetaljer