Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
C Språk og lingvistikk
Bruk C*-koder både for akademiske utgivelser og bøker for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘C’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra C*. Ved bruk av C*-koder, tildel andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for språk, sted og pedagogisk formål
1.4
CB Språk: referanseverk og generelle verk
Ved bruk av CB*-koder tildel også kvalifikator(er) for språk der det er hensiktsmessig
CBX Språkhistorie
Brukes for populærvitenskapelige utgivelser om språk eller utgivelser om språk for allmennmarkedet. Foretrekk CF* for utgivelser med mer vitenskapelig eller akademisk synsvinkel
1.4

versjonsdetaljer