Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
A Kunst og kultur
AV Musikk
Ved bruk av AV*-koder, tildel også kvalifikator(er) for stil der det er hensiktsmessig
AVS Musikkteknikker, musikkveiledninger og musikkundervisning
Her: instrumentopplæring; selvstudium og bøker for eller om undervisning i musikk
1.2
AVSA Sangteknikker
Her: det å lære å synge
1.3

versjonsdetaljer