Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
A Kunst og kultur
A*-koder brukes både for akademiske bøker og bøker for allmennmarkedet, inkludert illustrerte praktbøker og mer tekstbaserte verk. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om kunst og kultur som en hobby, sammen med en passende A*-kode der det er hensiktsmessig. Bruk alle A*-koder sammen med andre emnekategorier, og tildel også relevante kvalifikator(er) der det er hensiktsmessig, med særlig vekt på kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode. Se også
1.4
AV Musikk
Ved bruk av AV*-koder, tildel også kvalifikator(er) for stil, sted eller tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.4
AVL Musikk: stiler og sjangre
Ved bruk av AVL*-koder, tildel ALLTID kvalifikator(er) for stil
1.4
AVLA Klassisk musikk og orkestermusikk
AVLC Kormusikk
AVLF Opera
Her: operetter
1.4
AVLK Religiøs musikk
Her: salmer, gospel. Brukes for bøker om musikk assosiert med eller brukt i religiøse ritualer. Brukes med QR*-koder der det er hensiktsmessig
1.4
AVLM Musikk fra film og scene
Her: Bøker om musikaler, filmmusikk
1.1 1.4
AVLP Populærmusikk
Her: jazz, rock, pop, soul, rap, blues, country, reggae etc., og varianter av disse sjangerne. Brukes for alle typer populærmusikk som er forskjellig fra klassisk og tradisjonell musikk. Brukes med stilkvalifikator(er) for å indikere stil eller musikksjanger. Se også
1.4
AVLT Tradisjonell musikk og folkemusikk
Brukes for bøker om sanger og musikk som har blitt framført over en lang periode (vanligvis flere generasjoner). Som oftest folkemusikk og andre musikksjangere som forbindes med tradisjoner og kulturarv i en spesifikk region. Brukes med kvalifikator(er) for sted der det er hensiktsmessig. Se også
1.4
AVLW Andre internasjonale og regionale musikksjangere
Her: verdensmusikk, world music. Brukes for bøker om musikk som blander to eller flere sjangere eller kulturelle tradisjoner, eller bøker om musikksjangere som ikke passer inn i en av de andre kategoriene. Brukes med kvalifikator (er) for sted der det er hensiktsmessig
1.4
AVLX Elektronisk musikk
Brukes for bøker om musikk som produseres ved bruk av elektroniske eller digitale instrumenter eller teknologi. Se også AVRS Elektroniske musikkinstrumenter
1.4

versjonsdetaljer