Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
A Kunst og kultur
AV Musikk
Ved bruk av AV*-koder, tildel også kvalifikator(er) for stil der det er hensiktsmessig
AVL Musikk: stiler og sjangre
Ved bruk av AVL*-koder, tildel ALLTID kvalifikator(er) for stil
AVLA Klassisk musikk og orkestermusikk
AVLC Kormusikk
AVLF Opera
AVLK Religiøs musikk
AVLM Musikk fra film og scene
Her: Bøker om musikaler, filmmusikk
1.1
AVLP Populærmusikk
Her: jazz, rock, pop, soul, rap etc. Brukes for alle typer populærmusikk som er forskjellig fra klassisk og tradisjonell musikk. Brukes med stilkvalifikator(er) for å indikere stil eller musikksjanger
1.3
AVLT Tradisjonell musikk og folkemusikk
AVLW Verdensmusikk
Brukes med kvalifikator (er) for geografi der det er hensiktsmessig
1.3
AVLX Elektronisk musikk
Se også AVRS Elektroniske musikkinstrumenter

versjonsdetaljer