Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
A Kunst og kultur
A*-koder brukes både for akademiske bøker og bøker for allmennmarkedet, inkludert illustrerte praktbøker og mer tekstbaserte verk. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om kunst og kultur som en hobby, sammen med en passende A*-kode der det er hensiktsmessig. Bruk alle A*-koder sammen med andre emnekategorier, og tildel også relevante kvalifikator(er) der det er hensiktsmessig, med særlig vekt på kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode. Se også
1.4
AT Scenekunst
Ved bruk av AT*-koder, tildel også kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.4
ATX Annen utøvende kunst
Her: pantomime, no, gateteater, varieté, kabaret, sjonglering, buktaling etc.
1.3
ATXC Sirkus
Her: sirkusartister, klovner, linedansere, akrobater. Se også ATXZ Dyr som opptrer
1.3
ATXD Komedier og standup
Her: improvisasjon, komikere
1.3
ATXF Tryllekunster og magi
Her: illusjoner, korttriks, magikere, tryllekunstnere. Se også QRYX2 Magi, alkymi og hermeneutiske tanker, VXWM Magi, trolldom og alkymi
1.3
ATXM Dukketeater
ATXP Festspill, parader, festivaler
ATXZ Dyr som opptrer

versjonsdetaljer