Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
A Kunst og kultur 1.4
AT Scenekunst 1.4
ATX Annen utøvende kunst
Her: pantomime, no, gateteater, varieté, kabaret, sjonglering, buktaling etc.
1.3
ATXC Sirkus
Her: sirkusartister, klovner, linedansere, akrobater. Se også ATXZ Dyr som opptrer
1.3
ATXD Komedier og standup
Her: improvisasjon, komikere
1.3
ATXF Tryllekunster og magi
Her: illusjoner, korttriks, magikere, tryllekunstnere. Se også QRYX2 Magi, alkymi og hermeneutiske tanker, VXWM Magi, trolldom og alkymi
1.3
ATXM Dukketeater
ATXP Festspill, parader, festivaler
ATXZ Dyr som opptrer

versjonsdetaljer