Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
A Kunst og kultur
A*-koder brukes både for akademiske bøker og bøker for allmennmarkedet, inkludert illustrerte praktbøker og mer tekstbaserte verk. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om kunst og kultur som en hobby, sammen med en passende A*-kode der det er hensiktsmessig. Bruk alle A*-koder sammen med andre emnekategorier, og tildel også relevante kvalifikator(er) der det er hensiktsmessig, med særlig vekt på kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode. Se også
1.4
AT Scenekunst
Ved bruk av AT*-koder, tildel også kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.4
ATQ Dans
Brukes for generelle verk om teknikker, referanseverk etc. Brukes med JBC*-koder for kultur- og medievitenskap, eller for utgivelser for høyere utdanning eller profesjonsmarkedet. Ved bruk av ATQ*-koder, tildel også kvalifikator(er) for stil der det er hensiktsmessig
1.4
ATQC Koreografi
ATQL Ballett
ATQR Selskapsdans
Her: latin (dans)
1.3
ATQT Moderne dans
ATQV Dansere / koreografer
Her: dansegrupper, dansekompanier
1.3
ATQZ Folkedans

versjonsdetaljer