Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
A Kunst og kultur 1.4
AK Industriell/kommersiell kunst og design
Ved bruk av AK*-koder, tildel også kvalifikator(er) for stil der det er hensiktsmessig
1.4
AKL Illustrasjoner og kommersiell kunst
AKLB Illustrasjoner
Se også AFF Tegnekunst og tegninger
1.4

versjonsdetaljer