Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
A Kunst og kultur
AK Industriell/kommersiell kunst og design
Ved bruk av AK*-koder, tildel også kvalifikator(er) for stil der det er hensiktsmessig
AKL Illustrasjoner og kommersiell kunst
AKLB Illustrasjoner
Se også AFF Tegnekunst og tegninger
AKLC Tegneseriekunst
Se også AFF Tegnekunst og tegninger
AKLF Dataspillkunst
Brukes for bøker om det kunstneriske aspektet ved dataspilldesign, grafikk etc. Se også UGG Spilldesign
1.1
AKLP Plakatkunst

versjonsdetaljer