Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
A Kunst og kultur
AK Industriell/kommersiell kunst og design
Ved bruk av AK*-koder, tildel også kvalifikator(er) for stil der det er hensiktsmessig
AKH Bokdesign
Se også WFT Bokkunst, papirkunst og -forming
AKHM Manuskripter
Her: illuminerte (illustrerte eller dekorerte) eller malte manuskripter, miniatyrillustrasjoner
1.3

versjonsdetaljer