Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
A Kunst og kultur
A*-koder brukes både for akademiske bøker og bøker for allmennmarkedet, inkludert illustrerte praktbøker og mer tekstbaserte verk. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om kunst og kultur som en hobby, sammen med en passende A*-kode der det er hensiktsmessig. Bruk alle A*-koder sammen med andre emnekategorier, og tildel også relevante kvalifikator(er) der det er hensiktsmessig, med særlig vekt på kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode. Se også
1.4
AG Tema og motiver i kunst
Brukes for bøker om de skjønne kunster, billed- og brukskunst. Ved bruk av AG*-koder, tildel også relevante AB*-, AF*, AG*, AJ*-kode(r) og kvalifikator(er) for stil, sted og tidsperioder der det er hensiktsmessig
1.4
AGA Kunsthistorie
Bruk AGA sammen med andre kunstkoder der det er hensiktsmessig. tildel også kvalifikator(er) for stil, sted og tidsperiode der det er hensiktsmessig
AGB Kunstnere, kunstmonografier
Brukes for bøker både om enkeltkunstnere og atelierer eller verksteder som har produsert kunst under en enkelt kunstners navn
1.4
AGC Utstillingskataloger og kunstsamlinger
Brukes for publikasjoner som er utgitt både til tidsavgrensede og faste utstillinger, og til samlinger hos kunstgallerier, museer eller samlere. Brukes med andre A*-koder for å angi kunstform og kvalifikator(er) for sted dersom katalogen er knyttet til et spesifikt galleri eller museum. Se også WTHM Reisehåndbøker: museer, historiske steder, gallerier etc., GLZ Museumsvitenskap og kulturarvstudier
1.4
AGH Mennesker fremstilt i kunst
Her: figurmaleri eller -tegning, illustrasjoner av den menneskelige anatomi for kunstnere, akttegning, eller andre kunstverk som fremstiller mennesket eller deler av menneskekroppen. Brukes med AGZ for tegneteknikker
1.4
AGK Småskala, sekulære og dagligdagse kunstscener
Her: «sjanger»-emner, hverdagsscener og -hendelser i kunst
1.3
AGN Natur i kunst
Brukes for enhver kunstnerisk gjengivelse av natur. Brukes med AKLB for illustrasjoner eller PS* for kunst som er eller opprinnelig har vært ment for vitenskapelige formål
1.4
AGP Menneskeskapte objekter i kunst (bylandskap, maskiner etc.)
Her: kunstnerisk gjengivelse av bygninger, bylandskap, transport etc.
1.4
AGR Religiøse emner i kunst
Her: hellig, seremoniell eller rituell kunst, ikoner. Brukes med relevant kode fra QR* der det er hensiktsmessig
1.4
AGT Kunstnerisk utsmykking
Brukes for kunstverk som har vært planlagt som og er gjennomført som kunst ment for det offentlige rom, ofte utendørs og tilgjengelig for alle, enten permanent eller midlertidig. Kunstverket kan være bestilt spesielt for et spesifikt sted, eller være uoffisielt eller uautorisert
1.4
AGZ Kunstteknikker og -prinsipper
Brukes for lærebøker, bøker for høyere utdanning eller profesjonsmarkedet om teknikker, perspektiv, etc. Brukes med passende AF*-koder for å angi kunstform, f.eks. AFF for tegneteknikker. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om emnet som en hobby. Se også WFA Maling, tegning og kunsthåndbøker
1.4

versjonsdetaljer