Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
A Kunst og kultur
A*-koder brukes både for akademiske bøker og bøker for allmennmarkedet, inkludert illustrerte praktbøker og mer tekstbaserte verk. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om kunst og kultur som en hobby, sammen med en passende A*-kode der det er hensiktsmessig. Bruk alle A*-koder sammen med andre emnekategorier, og tildel også relevante kvalifikator(er) der det er hensiktsmessig, med særlig vekt på kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode. Se også
1.4
AF Kunstformer
Brukes for: de skjønne kunster, billedkunst, brukskunst. Ved bruk av AF*-koder, tildel også relevante AG*-kode(r), f.eks. AGA Kunsthistorie, AGZ Kunstteknikker og -prinsipper og stilkvalifikator(er) der det er hensiktsmessig. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om emnet som en hobby
1.4
AFK Ikke-grafiske og elektroniske kunstformer
Brukes for generelle verk om ikke-grafiske kunstformer, eller kunsttutrykk som ikke har egne koder, inkludert nye medieformer
1.4
AFKB Skulpturer
Her: statuer, figurer, monumentale skulpturer, billedhuggerkunst. Brukes for verk om tredimensjonal kunst uavhengig av materiale, og for verk om kunstformen, eller tilhørende tradisjoner og teknikker
1.4
AFKC Utskjæring, masker, relieffer
Her: treskjæring, helleristninger, mindre og monumentale utskjæringer. Brukes for både teknikken og bøker om spesifikke objekter som har utskjæringer, uavhengig av materiale
1.4
AFKG Edle metaller, edelstener og smykker: kunstverk og design
Her: gull- og sølvsmedarbeid, Fabergé etc. Se også WFJ Smykker og perler, WCP Antikviteter og samleobjekter: smykker, WCR Antikviteter og samleobjekter: gull, sølv og andre metaller (annet enn smykker), WFP Kunsthåndverk av metall
AFKN Installasjonskunst
Her: stedskunst (land art), stedspesifikk kunst, miljøkunst
1.4
AFKP Performancekunst
AFKV Digital- og videokunst, kunst i nye medier
Her: data-, elektronisk-, holografisk-, virtuell-, kyborg-, interaktiv-, internett-, generativ-, telematisk-, lyd- og evolusjonær kunst. Se også UG* Datagrafikk og digitale medier og dens underkategorier
1.4

versjonsdetaljer