Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
A Kunst og kultur
A*-koder brukes både for akademiske bøker og bøker for allmennmarkedet, inkludert illustrerte praktbøker og mer tekstbaserte verk. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om kunst og kultur som en hobby, sammen med en passende A*-kode der det er hensiktsmessig. Bruk alle A*-koder sammen med andre emnekategorier, og tildel også relevante kvalifikator(er) der det er hensiktsmessig, med særlig vekt på kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode. Se også
1.4
AF Kunstformer
Brukes for: de skjønne kunster, billedkunst, brukskunst. Ved bruk av AF*-koder, tildel også relevante AG*-kode(r), f.eks. AGA Kunsthistorie, AGZ Kunstteknikker og -prinsipper og stilkvalifikator(er) der det er hensiktsmessig. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om emnet som en hobby
1.4
AFC Malerkunst og malerier
Her: generelle verk om malerkunst eller malerier, eller dersom det ikke fins en annen detaljert kode under AFC*. Bruk AFC*-koder for bøker om malerkunst eller malerier, av individer eller grupper, inkludert historisk behandling av enkeltmalerier eller en spesifikk malerstil. Brukes med stilkvalifikator(er) der det er hensiktsmessig, og med AGA Kunsthistorie, AGB Kunstnere og kunstmonografier, AGZ Kunstteknikker og -prinsipper etc. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om emnet som en hobby
1.4
AFCL Malerkunst og oljemalerier

versjonsdetaljer