Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
A Kunst og kultur
AF Kunstformer, teknikker og kunsthåndverk
Ved bruk av AF*-koder, tildel også relevante AG*-kode(r) og stilkvalifikator(er) der det er hensiktsmessig
AFC Malerkunst og malerier
AFCC Malerkunst og akvareller
AFCL Malerkunst og oljemalerier
AFCM Veggmalerier
Her: muralmalerier, trompe l‘oeil, fresker, takmalerier
1.3

versjonsdetaljer