Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
6 Kvalifikatorer: stilretninger
Bruk kvalifikatorer for stilretninger MED andre passende emnekoder og med kvalifikatorer for geografi der det er hensiktsmessig. Ikke bruk ‘6’ på de enkelte bøkene, men velg kvalifikatorer fra seksjon 6* der det er hensiktsmessig
1.4
6T Stiler (T)
Koden 6T skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på T i den engelske versjonen
1.4
6TA Tango
6TB Tachisme
6TC Tartessisk stil
Brukes for stilretninger som forbindes med Tartessos / Tartessus
1.4
6TE Transavanguardia
Her: transavantgardistiske stilretninger
1.4
6TF Tyrkiske / ottomanske stilretninger 1.4

versjonsdetaljer