Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
6 Kvalifikatorer: stilretninger
Bruk kvalifikatorer for stilretninger MED andre passende emnekoder og med kvalifikatorer for geografi der det er hensiktsmessig. Ikke bruk ‘6’ på de enkelte bøkene, men velg kvalifikatorer fra seksjon 6* der det er hensiktsmessig
1.4
6L Stiler (L)
Koden 6L skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på L i den engelske versjonen
1.4
6LA Lettrisme
Her: hypergrafi, metagrafi, lettrister
1.4
6LB Lyrisk 1.2
6LC Latin
Brukes med musikk, kunst, arkitektur, mote ofte i forbindelse med latinamerikansk eller latino kultur. Brukes med andre stilkvalifikatorer og kvalifikatorer for geografi der det er hensiktsmessig
1.4

versjonsdetaljer