Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
6 Kvalifikatorer: stilretninger
Bruk kvalifikatorer for stilretninger MED andre passende emnekoder og med kvalifikatorer for geografi der det er hensiktsmessig. Ikke bruk ‘6’ på de enkelte bøkene, men velg kvalifikatorer fra seksjon 6* der det er hensiktsmessig
1.4
6J Stiler (I J)
Koden 6J skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på I eller J i den engelske versjonen
1.4
6JA Impresjonisme
Her: impresjonistiske stilretninger
1.4
6JB Iberisk stil
Her: Arte ibérico
1.4
6JC Indie
6JD Jazz
6JF Jack of Diamonds
Her: Bubnovyi Valet / Knave of Diamonds
1.3
6JG Jugendstil
Se også 6AD Art Nouveau
6JL Islamske stilretninger
Brukes med koder fra A* for å angi hvilke kunsttyper det er snakk om
1.4
6JN Urfolk (stilretninger)
Brukes for stilretninger som man forbinder med folk som identifiserer seg som urfolk, og hvor det ikke fins en mer spesifikk kode
1.4

versjonsdetaljer