Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
6 Kvalifikatorer: stilretninger
Bruk kvalifikatorer for stilretninger MED andre passende emnekoder og med kvalifikatorer for geografi der det er hensiktsmessig. Ikke bruk ‘6’ på de enkelte bøkene, men velg kvalifikatorer fra seksjon 6* der det er hensiktsmessig
1.4
6A Stiler (A)
Koden 6A skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på A i den engelske versjonen
1.4
6B Stiler (B)
Koden 6B skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på B i den engelske versjonen
1.4
6C Stiler (C)
Koden 6C skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på C i den engelske versjonen
1.4
6D Stiler (D)
Koden 6D skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på D i den engelske versjonen
1.4
6E Stiler (E)
Koden 6E skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på E i den engelske versjonen
1.4
6F Stiler (F)
Koden 6F skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på F i den engelske versjonen
1.4
6G Stiler (G)
Koden 6G skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på G i den engelske versjonen
1.4
6H Stiler (H)
Koden 6H skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på H i den engelske versjonen
1.4
6J Stiler (I J)
Koden 6J skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på I eller J i den engelske versjonen
1.4
6K Stiler (K)
Koden 6K skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på K i den engelske versjonen
1.4
6L Stiler (L)
Koden 6L skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på L i den engelske versjonen
1.4
6M Stiler (M)
Koden 6M skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på M i den engelske versjonen
1.4
6N Stiler (N O)
Koden 6N skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på N eller O i den engelske versjonen
1.4
6P Stiler (P)
Koden 6P skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på P i den engelske versjonen
1.4
6Q Stiler (Q)
Koden 6Q skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på Q i den engelske versjonen
1.4
6R Stiler (R)
Koden 6R skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på R i den engelske versjonen
1.4
6S Stiler (S)
Koden 6S skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på S i den engelske versjonen
1.4
6T Stiler (T)
Koden 6T skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på T i den engelske versjonen
1.4
6U Stiler (U)
Koden 6U skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på U i den engelske versjonen
1.4
6V Stiler (V)
Koden 6V skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på V i den engelske versjonen
1.4
6W Stiler (W)
Koden 6W skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på W i den engelske versjonen
1.4
6X Stiler (XYZ)
Koden 6X skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på X, Y eller Z i den engelske versjonen
1.4

versjonsdetaljer