Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
5 Kvalifikatorer: interesse
Ikke bruk «5» på de enkelte bøkene, velg kvalifikatorer fra seksjon 5* der det er hensiktsmessig
5L Livsfaser
Bruk 5PL*-koder på bøker som er ment for personer i eller handler om ulike livsfaser
1.3 1.4
5LF Ungdomstid
Brukes for titler som behandler temaer som har med ungdom, tenåringer eller pubertet å gjøre
1.3

versjonsdetaljer